Informatii legale

Legea aplicabilă

Termenii și Condițiile de Utilizare ai acestui site vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă oricare și toate disputele în legătură cu utilizarea acestui site și cu Termenii și condițiile de utilizare a acestui site. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă în ciuda eforturilor lor, orice dispută în legătură cu utilizarea acestui site și cu Termenii și Condițiile de utilizare, va fi supusă spre soluționare Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie București, în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală va fi finală și executorie. Ambele părți vor avea dreptul să dezvăluie informații suficiente pentru a determina arbitrarea corespunzătoare a disputelor, inclusiv să permită accesul la documente și probe esențiale pentru procedura de arbitraj, în limitele stabilite și hotărâte de Curte, care vor lua în considerare și dorința reciprocă a părților de a folosi o procedura de soluționare a disputei rapidă și fără costuri ridicate. Locul de desfășurare a arbitrajului va fi în București (Romania, EU). Tribunalul arbitral va soluționa disputele în conformitate cu legea română.

  • Termenii și Condițiile de Utilizare în deplinătatea lor pot fi accesați aici.

Mulțumiri

Acest site a fost creat folosind multiple componente software terțe, printre care cele mai importante, platforma de ecomerț thirtybees, fantasticele ImageMagickGhostscript și OpenClipart. Suntem profund recunoscători autorilor acestor programe/siteuri.