Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării domeniului de internet rogami.ro și a subdomeniilor acestuia (denumit în continuare în acest document, „Site-ul”), deținut de Iftime A.M. PFA, cu sediul in Romania înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. EUID ROONRC.F40/1937/2021 (menționat în acest document ca “Deținătorul websiteului ” sau “Noi”), în calitate de operator de date. Procesarea datelor personale (cum ar fi numele, adresa, emailul, nr. de telefon si alte tipuri de date descrise mai jos) va fi realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) al Uniunii Europene.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Client înregistrat

Dacă sunteți client înregistrat al Site-ului, Deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:
• Sunt colectate automat datele dvs. tehnice legate de conexiunea prin internet la Site: adresa IP, tip dispozitiv, tip browser, limba browserului, data și timpul accesării, cookie de sesiune.
• Nume și prenume, adresa de e-mail; adresa de livrare / facturare;
• telefon (opțional); data nasterii (opțional); modalitatea de adresare preferată de dvs (Dl./Dna) pentru comunicarea cu dvs. (opțional); date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferințele / obișnuințele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați voluntar în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului (opțional).

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui item disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Deținătorul website-ului, iar contul creat va fi șters automat.

reCAPTCHA

Site-ul folosește tehnologia Google reCAPTCHA pentru a crește securitatea utilizatorilor și a preveni abuzurile; pe scurt, această tehnologie identifică dacă un utilizator este o persoană umană sau un program automat care pretinde că este om (cum ar fi un bot / script / virus informatic, etc). In acest proces, reCAPTCHA poate colecta automat suplimentar diverse date care ar putea intra in categoria de date personale (de ex. mișcările mouseului și ale tastelor, răspunsurile la mini-puzzle-uri, informații despre ecranul de afișare, cookie-uri suplimentare, etc). Această tehnologie comună, larg utilizată de multe site-uri este oferită de o terță parte, descrisă în detaliu la: https://www.google.com/recaptcha/about/
Politica de confidențialitate este descrisă la: https://policies.google.com/privacy?hl=ro-ro
Site-ul rogami.ro nu stochează și nu poate accesa informațiile personale folosite de reCAPTCHA.

Procesatori de plăți

Site-ul rogami.ro nu stochează identificatori de card-uri bancare. Dacă alegeți unele servicii contra cost disponibile pe Site, folosim servicii oferite de procesatori de plăți (site-uri terțe) care procesează informații personale. Acestea sunt:
Paylikehttps://paylike.ro/
Paylike este procesator de date personale legate de plățile efectuate de dvs., cu politica de confidențialitate descrisă aici: https://paylike.ro/privacy/end-users

II.2. Vizitator

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:
• datele dvs. tehnice legate de conexiunea prin internet la Site: adresa IP, tip dispozitiv, tip browser, limba browserului, data și timpul accesării, cookie de sesiune (colectate automat)
• alte date pe care alegeți explicit să le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de Contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel (opțional).

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului,Deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru asigurarea conexiunii tehnice prin internet de la dispozitivul dvs. către Site
• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Deținătorul website-ului, respectiv pentru preluarea, validarea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, și dacă este cazul soluționarea oricăror probleme apărute pe parcursul derulării comenzii (prin email, sms sau telefon), etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Deținătorul website-ului, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Deținătorul website-ului.

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Deținătorul website-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Deținătorul website-ului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Deținătorul website-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru asigurarea conexiunii tehnice prin internet de la dispozitivul dvs. către Site

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Deținătorul website-ului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Deținătorul website-ului de a răspunde diverselor comentarii, întrebări sau reclamații primite de la dvs. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client înregistrat, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Deținătorul website-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Deținătorul website-ului va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a renunța la serviciile site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu veți mai putea accesa fișierele dvs. din contul de client. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după încetarea raporturilor contractuale în desfășurare și finalizarea ultimei comenzi active.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Deținătorul website-ului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Deținătorul website-ului] în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii financiare – procesatori de plăți), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate direct către Deținătorul website-ului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Deținătorul website-ului, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Deținătorul website-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Deținătorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
◦ în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
◦ în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
◦ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Deținătorul website-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
◦ persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Deținătorul website-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
◦ în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Deținătorul website-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Deținătorul website-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VIII. Cookie

Acest Site folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://rogami.ro/so/info/politica-privind-fisierele-cookies

IX. Limba.

Pentru a îmbunătăți accesibilitatea, acest site este bilingv (Română, Engleză) și s-au făcut toate eforturile care cele doua versiuni să fie sincrone. În cazul oricărei dispute sau neînțelegeri, versiunea in limba română a acestui document prevalează.

X. Contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: